tandartspraktijk de reus

Uw privacy en persoonsgegevens in onze praktijk

Wij informeren U graag over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens medische gegevens slaan wij digitaal op.Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen.Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hier op basis van de wet specifieke toestemming is vereist,vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken.Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u opgeslagen niet correct zijn,mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u leveren.De wet WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens op in en inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen.Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief.(zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens .
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in onze praktijk

 1. Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkenen.
 2. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder (1);
 3. Gegevens van bedoeld onder (1), van ouders ,voogden of verzorgers van minderjarige betrokkenen;
 4. Gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de betrokkene
 5. Gegevens betreffende de gevolgde en te volgen behandeling van de betrokkene alsmede de verstrekte medicamenten.
 6. Gegevens betreffende het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding;
 7. Gegevens betreffende de verzekering van betrokkene;
 8. Andere gegevens noodzakelijk met het oog op de uitoefening van het beroep.

Uw persoonsgegevens en onze website

Onze website is puur informatief en verwerkt geen persoonsgegevens. Hierbij worden ook geen cookies op uw computer geplaatst. Onze hosting houd voor technische doeleinden wel de IP-adressen bij. Deze bewaren we maximaal 1 week.

 

Contactgegevens

Telefoon klein 0599-620023
Adres klein Lilienthalplein 24 A
9501 XP Stadskanaal

Openingstijden

Ma-Do 8:00 - 17:00
Vr 8:00 - 12:00